Nông dân thu tiền tỷ từ đàn quái thú quý hiếm

2021-11-22 08:28:07

Bỏ tiền tỷ sang Thái Lan, Indonesia để trực tiếp nhập những loại cá quý hiếm của sông Mekong, sông Amazon về nuôi, ương giống, một nông dân tại tỉnh Tiền Giang đã tạo ra 1 trang trại thủy sản có một nguồn thu ổn định lên tới 2 đến 3 tỷ đồng/năm. 

 


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia