Nông hộ chơi lớn cho cá ăn thịt lợn và lời cảnh báo từ chuyên gia

2020-02-06 17:30:32

Tận dụng thịt lợn thừa, nông hộ làm thức ăn nuôi cá trắm cỏ. Tuy nhiên, theo chuyên gia thủy sản đây là việc làm lợi ít, hại nhiều. Cá không thể tiêu thụ hết thức ăn này, đồng thời còn làm ảnh hưởng xấu đến nguồn nước trong ao.


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng