NT-Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi

2018-12-17 17:04:53

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi ở Thái Bình

Những năm gần đây nuôi tôm gặp nhiều rủi ro, do ô nhiễm môi trường và dịch bệnh phát sinh. Để khắc phục vấn đề này năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã triển khai mô hình " Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi" tại hai điểm xã Đông Minh – Tiền Hải và Thái Thượng - Thái Thụy, qui mô 2800m2 (mỗi điểm 1.400m2 ).

Những năm gần đây nuôi tôm gặp nhiều rủi ro, do ô nhiễm môi trường và dịch bệnh phát sinh, nguyên nhân là do việc cải tạo, quản lý ao nuôi chưa được tốt, ao sâu không phơi được đáy, dễ bị thẩm thấu từ các ao nuôi khác và từ hệ thống mương cấp, mương thoát. Mặt khác ao nuôi dễ bị ô nhiễm do chất thải từ trên bờ tràn xuống mỗi khi trời mưa làm giảm độ mặn, pH đột ngột gây sốc cho tôm.

Để khắc phục vấn đề này năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã triển khai mô hình " Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi" tại hai điểm xã Đông Minh – Tiền Hải và Thái Thượng - Thái Thụy, qui mô 2800m2 (mỗi điểm 1.400m2). Kinh phí hỗ trợ 100% tiền mua tôm giống; 30% thức ăn và được cán bộ kỹ thuật của trung tâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi.

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi

Thiết kế ao nuôi

Ao nuôi: hình chữ nhật hoặc hình vuông, diện tích 1.400m2, bờ ao xây cao 30 - 40cm so với mặt bằng ao, đáy ao cao hơn so với ao khác 20-30cm,

Ao được bê tông hóa hoặc lót bạt. Độ sâu nước ao nuôi từ 1,2 - 1,5m, có cống cấp thoát nước riêng biệt, có ao xử lý riêng, có hệ thống quạt nước, sục khí và xi phông đáy.             

Cải tạo ao

Tháo cạn vệ sinh khử trùng xung quanh bờ và đáy ao, tu sửa bờ ao

Lấy nước sử lý và gây màu

Lấy nước vào ao chứa chạy quạt 2-3 ngày, diệt khuẩn dùng Chlorine sau đó chạy quạt 3-5 ngày giải phóng Chlorine sau đó cấp nước vào ao nuôi và gây màu.

Chọn và thả giống

Nguồn gốc: mua giống ở cơ sở có uy tín cỡ P12, Tôm khỏe đầy đủ phần phụ kiểm tra bằng cách sốc formol và sốc độ mặn trong 30 phút.

Lượng giống 336.000 con. Mật độ thả 120con/m2/ thả vào sáng sớm, chiều tối, cân bằng nhiệt độ trước khi thả, thả đều các điểm trong ao là tốt nhất.

Chăm sóc và quản lý

Sử dụng thức ăn công nghiệp chuyên dùng cho nuôi tôm thẻ, hàm lượng đạm trên 30% phối trộn bổ xung chế phẩm, men vi sinh VitaminC trộn vào thức ăn.

Thường xuyên chạy quạt nước tạo ôxy cho tôm nuôi, tăng cường bổ sung sục khí vào những thời điểm thiếu oxy như đêm và sáng. Vệ sinh và xi phông đáy thường xuyên.

Thu hoạch

Sau 3 tháng nuôi các điểm tham gia mô hình tiến hành thu hoạch cỡ thu 14-14,3g/con.Tỷ lệ sống 85-86%. Sản lượng 4.093,7kg.

Tổng thu từ hai điểm mô hình sau khi đã trừ chi phí  là 145.380.000/2800m2.

Hiệu quả môi trường

Hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ao nuôi, giảm chi phí về thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường cho ao nuôi.

Ao nuôi thiết kế bán nổi cung cấp lượng ô xy cho tôm nuôi tốt ao nuôi khác

Chủ động cho chăm sóc, rút nước cải tạo cũng như thu hoạch tôm.

Từ hiệu quả kinh tế và môi trường đề nghị tiếp tục cho thực hiện mô hình ở vùng sinh thái khác để khẳng định khả năng và hiệu quả của mô hình.

Theo tepbac.com


Xem thêm