Sâu ăn râu ngô: Không diệt kịp thời, bắp sẽ không có hạt

2018-05-28 16:40:02

">


Xem thêm
Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.