SB-Bệnh vàng lá, rụng trái trên cây cà phê

2020-11-22 18:29:56

1. Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vàng lá rụng trái cà phê
Bệnh vàng lá rụng trái xuất hiện trên vườn bón phân không đầy đủ hoặc không kịp thời, thiếu trung, vi lượng, các vườn cây già cỗi, có dấu hiệu sinh trưởng chậm, ít cành non và chồi vượt, trái nhỏ, ít rễ tơ, cây cằn cỗi… dù được bón phân đầy đủ lá vẫn bị vàng hàng loạt.

2. Khả năng gây hại của bệnh vàng lá rụng trái cà phê

Bệnh lá vàng, rụng trái do mất cân bằng dinh dưỡng trên cây cà phê

Các bệnh khô cành, khô quả, bệnh nấm hồng, bệnh vàng lá do tuyến trùng, nấm, ấu trùng ve sầu, mọt đục cành, mọt đục quả, rệp sáp cũng có thể là các nguyên nhân gây ra hiện tượng vàng lá, rụng trái cà phê hàng loạt.

3. Biện pháp quản lý bệnh vàng lá rụng trái cà phê
- Cắt tỉa các cành khô, già cỗi, chồi vượt, cành tăm, cành bị sâu bệnh… cho vườn thông thoáng, cây phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, hạn chế sự lây lan của dịch hại gây rụng trái.

- Thường xuyên thu gom tiêu hủy các cành, lá, hoa quả bị bệnh.

- Bón phân cân đối, tăng cường bón phân chuồng.

- Nếu thiệt hại xuất phát từ các tác nhân sinh học, cần chẩn đoán kỹ và sử dụng thuốc hóa học đúng theo từng tác nhân 1.

Theo camnangcaytrong.com


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng