SB-Kỹ thuật phòng trừ bệnh thán thư hại cây su su

Cây su su là một loại cây rau cho thu hoạch ngọn và quả. Su su có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều người tiêu dùng ưu chuộng.