Triệu chứng nhận biết và điều cần làm để phòng ngừa tả heo châu Phi

2018-11-01 17:39:27


Xem thêm
Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.