Trồng ngô sinh khối ngắn ngày, năng suất khủng: Một mũi tên trúng nhiều đích

2021-07-05 11:11:08

 

Giống ngô sinh khối “Made in Việt Nam” có tên VN172 với nhiều tính trạng nổi bật như: thân to khỏe, bộ lá xanh tốt, năng suất hạt cao, đặc biệt chống chịu tốt với sâu bệnh và thích ứng rộng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Giống ngô sinh khối này kỳ vọng sẽ đáp ứng đủ thức ăn xanh cho ngành chăn nuôi.


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng