Hiện nay công ty chúng tôi cần mua khoai môn xuất khẩu,,khách hàng hoặc ai biết thông tin về người bán khoai môn xin liên hệ với tôi theo số điện thoại : 0912450557 tôi xin chân thành cảm ơn.