Nuoi ech tai nha, luong nuoc thai se di dau
co anh huong gi den moi truong xung quanh khong
chon ech bo me tu ech thit se dan den hien tuong dong huyet
co anh huong den the he sau khog
cam on