đó là ông nội tôi đó, bố tôi tên là Đinh văn Hai còn tôi tên là Đinh Hoài Nam. Hôm nay tôi thấy ông nội trên mạng, tôi thấy rất mừng! tết này tôi sẽ về quê gặp ông.