Rong bún - nguồn thức ăn tự nhiên cho sản xuất giống thủy sản

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Việt Nam đã tìm ra một loại nguyên liệu mới làm thức cho ấu trùng tôm.