Nông dân Việt Nam khiến cả thế giới thán phục với thành công ghép nhãn trên gốc vải

2019-08-12 15:28:21

Tận dụng những gốc vải loại thải, 1 nông dân đã có sáng kiến ghép nhãn trên gốc vải để tạo ra những vụ nhãn bội thu. Đây là sáng kiến độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn là của cả thế giới.


Xem thêm
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia