Tổng hợp các biện pháp phòng tránh sảy thai cho bò

2019-07-29 15:17:25

Bò chửa được 5 tháng, xin được hỏi các biện pháp phòng sẩy thai cho bò.

Nguồn: Vtc16


Xem thêm
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia