Lợn bỏ ăn, sốt rồi chết: Có phải mắc "án tử"?

2021-03-15 11:45:00

Lợn bỏ ăn, sốt rồi chết có phải lợn đã mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi hay không?


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia