Luật ngầm của thương lái bắt chẹt nông dân trong giao dịch nông sản

2019-06-27 15:28:38

Mặc dù những nhà vườn trồng vải đã vặt hết lá, cắt cuống ngắn nhưng thương lái vẫn cố tình bắt chẹt, cứ một tạ vải bớt đi 8kg.

Theo Youtube Cổng Nông Dân


Xem thêm