Mít nghệ - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 2

2020-04-03 15:30:31

Với mục đích tập hợp các địa chỉ bán giống, thu thập các địa chỉ đầu ra cho bà con trong bảng đầu ra. Tập hợp các nhu cầu mua giống trong bảng đầu vào. Trên cơ sở đó chúng tôi hy vọng một mặt bà con tìm thấy địa chỉ mua giống; mặt khác những nơi bán giống, thu mua sản phẩm cũng biết nhu cầu để khi cần họ liên lạc với bà con. Như vậy Cổng Nông Dân là một cầu nối hữu ích giữa nhà cung cấp giống, thu mua thương phẩm với nhu cầu mua giống, bán sản phẩm của bà con.

Bài viết tổng hợp nhu cầu của bà con mua cây giống mít Nghệ và những địa chỉ bán/thu mua mít Nghệ thương phẩm

Xem thêm phần 1: Mít Nghệ - Cung và Cầu

Đầu vào - nhu cầu mua cây mít Nghệ giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
35 Nguyễn An TP. HCM 0835442829 Mua mít nghệ Thanh Sơn giống
34 Nguyễn Đức Mạnh Nghệ An 0917335657 Cần mua cây mít nghệ Thanh Sơn giống
33 Phùng Văn Bình Tây Ninh 0982419385 Cần mua cây mít nghệ giống
32 Lê Minh Thiện Cần Thơ 0939939638 Cần mua cây mít nghệ giống
31 Trần Anh Nam Định 0949838565 Cần mua cây mít nghệ giống

 

Đầu ra - nhu cầu mua / bán mít thương phẩm, bán mít giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
9 Hữu Tú   0387588747 Tôi cần mua mít Nghệ loại 10-15kg/trái để xuất khẩu. Ai có liên hệ.

 

Bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Mời bà con theo dõi và đón đọc.

Ngoài ra, Cổng Nông Dân đã tổng hợp các cơ sở bán giống mít nghệ ở khu vực miền Bắc, Trung, Nam và đầu ra trong bài viết Mua cây giống mít Nghệ ở đâu, đầu ra như thế nào?. Mời mọi người tham khảo.

Cổng Nông Dân


Xem thêm