Một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về IUU

2017-12-14 16:09:35

Ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bấp hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển thực hiện các nội dung. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017; Bộ NN&PTNT xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; trình hoặc sửa ngay các quy định liên quan đến chống, đánh bắt bất hợp pháp trong thời gian Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của EC về khai thác IUU. Trình Chính phủ phê chuẩn việc gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên hợp quốc, Hiệp định biện pháp các quốc gia có cảng của FAO; Trình Chính phủ phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn II để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU; Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đàm phán, đối thoại với EC. Ban hành quy định về tạm ngừng việc đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề lưới kéo; cấm mua bán, vận chuyển một số đối tượng hải sâm liên quan đến đánh bắt bấp hợp pháp tại vùng biển các nước; cần nghiên cứu để kiểm soát và quản lý chặt chẽ nghề lặn. Ban hành kế hoạch tổng thể và chỉ đạo lực lượng kiểm ngư phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Công bố trữ lượng nguồn lợi hải sản và tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép. Công bố công khai danh sách các tàu và chủ tàu vi phạm khai thác IUU; Chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai, thu thập, cập  nhật cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam.

Về các địa phương, trước ngày 15/1/2018, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổng thể về khai thác thủy sản trên biển và tại cảng của tỉnh năm 2018 theo quy định của EC và hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Các bộ ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; báo cáo kết quả về Bộ NN&PTNT vào 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vân Anh

Theo Thủy Sản Việt Nam 14/12/2017

 


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia