Huyện Điện Biên: Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do nắng nóng kéo dài

Nắng nóng kéo dài đã tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên