Ngỡ ngàng vườn bưởi "trăm quả như một", doanh thu tiền tỷ

2021-01-13 17:31:56

Nông hộ Nguyễn Việt Dũng ở xã Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa khởi nghiệp với giống bưởi Luận Văn. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật từ các chuyên gia, vườn bưởi của anh đang phát triển rất tốt, 70% quả trong vườn đều đạt loại 1. Vụ này, anh dự kiến thu 5000 quả, doanh thu khoảng 800 triệu đồng.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia