Nguồn gốc của trứng vịt muối

2020-05-16 11:05:44

Hai anh em trứng vịt muối
Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm, nhà quán dọn cơm trứng vịt muối lên cho ăn, người em hỏi người anh:
- Cũng là trứng vịt sao quả này đắng thế nhỉ?
Người anh bảo:
- Chú nói thế người ta cười cho đấy! Quả trứng vịt muối mà cũng không biết.
Người em hỏi lại:
- Thế trứng vịt muối ở đâu ra?
Ngưới anh làm vẻ thông thạo bảo:
- Chú mày sao ngốc thế! Có thế mà cũng không biết. Con vịt muối nó đẻ trứng vịt muối chứ còn ở đâu ra nữa!

~Sưu tầm~

 


Xem thêm

Trả ơn con lợn

Một hôm, anh ta mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lệ vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào...

Bí mật khủng khiếp

Cậu bé bán báo rao: Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Có nhẽ đâu thế

Hai anh bạn chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Khi anh nọ nói câu gì, thì anh kia bảo “Có nhẽ đâu thế!”.

Tình ngay lý gian

Lúc đó tôi không có sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Do không còn thắt lưng, cái quần của tôi...

Thích xu nịnh

Một người giàu có nói với một người nghèo: Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia