Nguyên nhân bò sắp đẻ nhưng lại bỏ ăn, kém ăn

2020-11-25 22:49:47

Bò sắp đẻ mà bò ăn yếu. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng