Những ai được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2018?

2018-03-05 15:48:17

Theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có những trường hợp sẽ được miễn hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 đã có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2016. Theo đó, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định pháp luật sẽ được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Còn các trường hợp khác phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên sẽ có những đối tượng được phép miễn hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ. Quy định này được nêu rõ tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

Có 7 trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Ảnh IT.

Cụ thể như sau:

1.Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo quy định pháp luật, có 5 trường hợp công dân sẽ được miễn gọi nhập ngũ.

2.Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Cũng theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Theo Tin tây nguyên 05/03/2018

Xem thêm