Những sáng chế không ngờ của "kĩ sư" mới học hết lớp 3

2020-01-06 17:15:22

Mới chỉ học hết lớp 3, nhưng nhà sáng chế này đã tạo ra rất nhiều máy móc hữu ích cho người nông dân.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng