Ninh Thuận: Cách li một thôn vì có 2 người nhiễm Covid-19

2020-03-18 17:15:43

Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, ngày 18.3.2020, đã bị cách ly hoàn toàn. Bộ Y tế đã xác định thôn có 2 người nhiễm Covid-19 gồm: bệnh nhân thứ 61 và bệnh nhân thứ 67.