Nông dân chế tạo máy sấy nông thủy sản bằng năng lượng mặt trời

2019-12-09 13:59:36

Ánh sáng xuyên qua tấm nhựa polycarbonate vào bên trong tạo ra hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, bẫy nhiệt sẽ đốt nóng khí để sấy nông thủy sản.