Nông dân Mexico dùng 'mưa thể cứng' vượt qua hạn hán

2018-11-19 10:40:15

Xem thêm

Trang trại thẳng đứng tại Singapore

Trang trại thẳng đứng - được nông dân từ nhiều nơi trên thế giới tiếp cận. Mô hình này cho sản lượng cao gấp 10 lần so với canh tác truyền thống