Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 16

2020-08-26 10:46:05

Với mục đích tập hợp các địa chỉ bán giống, thu thập các địa chỉ đầu ra cho bà con trong bảng đầu ra. Tập hợp các nhu cầu mua giống trong bảng đầu vào. Trên cơ sở đó chúng tôi hy vọng một mặt bà con tìm thấy địa chỉ mua giống; mặt khác những nơi bán giống, thu mua sản phẩm cũng biết nhu cầu để khi cần họ liên lạc với bà con. Như vậy Cổng Nông Dân là một cầu nối hữu ích giữa nhà cung cấp giống, thu mua thương phẩm với nhu cầu mua giống, bán sản phẩm của bà con.

Nhu cầu mua giống dúi rất nhiều, nơi thu mua dúi sản phẩm và bán giống cũng không ít. Bà con có thể tham khảo nhu cầu mua, bán giống trong phần 16

Xem phần 1 (stt 1 - 20) tại bài viết sau: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 2 (stt 21 - 40) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 2

Xem phần 3 (stt 41 - 60) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 3

Xem phần 4 (stt 61 - 80) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 4

Xem phần 5 (stt 81 - 100) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 5

Xem phần 6 (stt 101 - 120) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 6

Xem phần 7 (stt 121 - 140) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 7

Xem phần 8 (stt 141 - 160) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 8

Xem phần 9 (stt 161 - 180) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 9

Xem phần 10 (stt 181 - 200) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 10

Xem phần 11 (stt 201 - 220) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 11

Xem phần 12 (stt 221 - 240) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 12

Xem phần 13 (stt 241 -260) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 13

Xem phần 14 (stt 261 -280) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 14

Xem phần 15 (stt 281 -300) tại bài viết: Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm - Phần 15

Đầu vào - nhu cầu mua dúi giống

STT Tên Tỉnh/thành Liên hệ Nhu cầu
305 Nguyễn Tiến Dũng Gia Lai 0969265548 Mua dúi giống ở Gia Lai
304 Nam   0936792121 Mua dúi giống
303 Nguyễn Văn Hùng Quảng Ngãi 0966638778 Mua dúi giống tại Quảng Ngãi
302 Nguyễn Văn Điểm Quảng Ngãi 0358823021 Mua dúi giống
301 Lưu Thế Khoa Quảng Ninh 0983918111 Đến thăm trang trại và mua dúi giống

 

Đầu ra - nhu cầu mua / bán dúi thương phẩm, bán dúi giống

STT Tên Tỉnh/thành Liên hệ Nhu cầu
76 Dúi giống Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0387786886 Cung cấp Dúi giống dòng Mốc Lớn thuần chủng và hỗ trợ về kỹ thuật nuôi

 

Bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Mời bà con theo dõi và đón đọc.

Ngoài ra, Cổng Nông Dân đã tổng hợp các địa chỉ bán dúi giống trên cả nước trong bài viết Địa chỉ mua dúi giống trên cả nước và thủ tục đăng kí nuôi. Mời mọi người tham khảo.

Cổng Nông Dân


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia