Nuôi ngựa bạch, nông dân bán trăm triệu/con

2022-02-17 09:08:18

Thay vì chọn nuôi trâu bò, những người nông dân ở Bắc Giang lại chọn nuôi ngựa bạch, nhờ mô hình chăn nuôi ngựa bạch nhiều nông hộ ở đây có thể bán ngựa lên đến 100 triệu đồng một con.


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia