Nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thái Lan và thuốc sử dụng ra sao?

2021-01-16 10:18:53

Với hơn 16 năm kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng, Thái Lan đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để nuôi tôm thẻ chân trắng thành công.Xin giới thiệu các bài học kinh nghiệm này để bà con nuôi tôm tham khảo.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng