Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ - hướng phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản thế kỷ 21

2020-02-20 15:15:24

Nuôi trồng thuỷ sản khi phát triển với tốc độ nhanh sẽ góp phần tích cực khôi phục nền kinh tế và cung cấp prôtêin cho con người. Tuy nhiên, chúng cũng tạo thành mối nguy đối với môi trường sinh thái và an toàn thực phẩm.

Tình trạng xả thải chất phế thải, sự xâm nhập của giống nhập nội và mầm bệnh ngoại lai cùng với việc sử dụng một lượng lớn bột cá và mỡ cá, đã trở thành những nguyên nhân phá hoại môi trường, nhất là với ao đầm nuôi tôm. Từ đó phát sinh ảnh hưởng phá hoại tiềm ẩn cực lớn đối với môi trường biển, mặt khác cũng làm giảm trữ lượng các loài cá ngoài tự nhiên.
Phát triển nghề nuôi thuỷ sản hữu cơ ngoài việc mang lại cơ hội phát triển mạnh mẽ và sức cạnh tranh thị trường cho nhiều công ty và cá nhân tham gia sản xuất và buôn bán sản phẩm thuỷ sản, chúng còn có lợi cho việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là hướng phát triển bảo vệ môi trường biển của thế kỷ 21.
1. Mục tiêu của nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ
Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ hay còn gọi là nuôi sinh thái là một phương thức tăng giá trị đặc biệt, đó là vì người tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản hữu cơ bằng lòng bỏ tiền ra mua sản phẩm này với giá cao. Qua công tác điều tra, thấy rằng có 56% người tiêu dùng châu Âu đồng ý trả giá sản phẩm hữu cơ cao hơn 15%, còn 33% đồng ý trả giá cao hơn dưới 15%. Trong mấy năm qua, ngày càng có nhiều người tiêu dùng lấy việc mua sản phẩm hữu cơ nhằm mục đích tự mình tham gia bảo vệ tự nhiên. Cũng qua điều tra còn cho biết, có 17% người tiêu dùng châu Âu thường xuyên mua sản phẩm hữu cơ, 51% mua không liên tục, nghĩa là có trên 68% hoặc trên 2/3 dân số mua sản phẩm hữu cơ; 74% người tiêu dùng sản phẩm hữu cơ để bảo vệ sức khoẻ, 58% để bảo vệ môi trường, còn 23% là vì khẩu vị.
Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ là xây dựng một hệ thống sản xuất sản phẩm thuỷ sản, sử dụng hình thái và công năng của môi trường tự nhiên mà nó phụ thuộc, tái sử dụng lại vật phế thải và tận dụng nguồn lợi có thể tái sinh trong hệ thống này mà không phá hoại hệ thống sinh thái tự nhiên.
Mục đích của nuôi trồng hữu cơ nhằm chọn lựa một loại phương án ngược với phương án sản xuất thuỷ sản thông thường, tức là bảo vệ môi trường sinh thái, giảm bớt tỷ lệ phát sinh bệnh tật, giảm bớt sự tiêu hao thức ăn v.v tăng độ an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Mục tiêu cơ bản của môi trường thuỷ sản hữu cơ là :
1. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản liên tục.
2. Cấm sử dụng phân vô cơ và bất cứ loại thuốc sát trùng nào. Cấm sử dụng sản phẩm của công nghệ gien.
3. Có mạng lưới giám sát môi trường một cách chặt chẽ và có hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái.
4. Hạn chế mật độ nuôi, khuyến khích hệ thống nuôi xen canh, kết hợp.
5. Giảm thiểu tối đa mức ô nhiễm trong quá trình đánh bắt, vận chuyển và chế biến thuỷ sản.
6. Hài hoà mọi nhu cầu và điều kiện sống của các sinh vật thuỷ sinh trong môi trường tự nhiên làm tối đa hoá sự sinh lợi của sinh vật thuỷ sinh.
Dưới đây là những điểm khác nhau chủ yếu của biện pháp nuôi trồng hữu cơ và nuôi trồng thông thường :

Theo vietlinh.vn


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng