Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 6

2020-03-20 10:12:39

Với mục đích tập hợp các địa chỉ bán giống, thu thập các địa chỉ đầu ra cho bà con trong bảng đầu ra. Tập hợp các nhu cầu mua giống trong bảng đầu vào. Trên cơ sở đó chúng tôi hy vọng một mặt bà con tìm thấy địa chỉ mua giống; mặt khác những nơi bán giống, thu mua sản phẩm cũng biết nhu cầu để khi cần họ liên lạc với bà con. Như vậy Cổng Nông Dân là một cầu nối hữu ích giữa nhà cung cấp giống, thu mua thương phẩm với nhu cầu mua giống, bán sản phẩm của bà con.

Bà con có nhu cầu nuôi ốc bươu đen, thu mua ốc thương phẩm xin mời cung cấp nhu cầu và xem các địa chỉ cung cấp giống cũng như tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 1 (stt 1 - 20) tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 2 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 2

Xem phần 3 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 3

Xem phần 4 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 4

Xem phần 5 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 5

Đầu vào - nhu cầu mua ốc bươu đen giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
120 Quang Đặng Cai Lậy, Tiền Giang 0976478337 Mua ốc bươu đen giống
119 Vo Van Quoc Trà Vinh 0949145641 Mua ốc bươu đen giống
118 Nam Trần An Giang 0762978736 Cần mua ốc bươu đen giống
117 Trần Minh Trung   0905955675 Mua ốc bươu đen giống
116 Đoàn Thị Yến   0869125385 Mua trứng ốc bươu đen
115 Cao Cường  
0973930512
Mua ốc bươu đen giống
114 Do Van Sau Thái Nguyên    0862720655 Mua ốc bươu đen giống ở Thái Nguyên
113 Nguyễn Thị Thắm Bà Rịa - Vũng Tàu    0965226069 Mua ốc bươu đen giống
112 Nguyễn Thanh Hải Vĩnh Phúc   
0985252062
Mua ốc bươu đen giống ở Vĩnh Phúc
111 Le Ngoc Diem  
0355364790
Mua ốc bươu đen giống
110 Bùi Minh Đức Lào Cai    0966968088 Cần mua ốc bươu đen giống ở Lào Cai
109 Nguyễn Thị Tín   0965257599 Mua ốc bươu đen giống
108 Võ Văn Nam  Nghệ An 0985430916 Mua ốc bươu đen giống ở Nghệ An
107 Đinh Văn Lâm   0364054278 Mua ốc bươu đen giống
106 Huân Đồng Nai   
0328058801
Mua ốc bươu đen giống
105 Phạm Văn Thu Bình Định    0357790102 Mua ốc bươu đen giống
104 Nguyễn Duy Tân Phú Yên
0977691676
Mua ốc bươu đen giống tại Phú Yên
103 Nguyễn Ánh    Quảng Bình
0367882758
Mua ốc bươu đen giống
102 Nguyễn Xuân Bình   0963297355 Mua ốc bươu đen giống
101 Khánh Lam Đắk Lắk 0394048457 Mua ốc bươu đen giống

 

Đầu ra - nhu cầu mua / bán ốc thương phẩm, bán ốc giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
91 Phạm Văn Hai Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình 0393950528 Bán ốc bươu đen giống và thương phẩm

 

Bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Mời bà con theo dõi và đón đọc.

Ngoài ra, Cổng Nông Dân đã tổng hợp các địa chỉ bán ốc bươu giống và thu mua ốc bươu đen thương phẩm trên cả nước trong bài viết Tổng hợp địa chỉ bán con giống và thu mua ốc bươu đen thương phẩm trên cả nước. Mời bà con tham khảo.

Cổng Nông Dân


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia