PGS.TS ĐẶNG TÙNG HOA - Đào tạo Quản lý nhà nước - Bộ NN&PTNT

2018-09-13 15:30:56

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

  • Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn
    • trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
    • trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…
    • trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 

-           Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.

-           Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các vấn đề vướng mắc trong cuộc sống liên quan đến các Chính sách, Pháp luật nhà nước đã ban hành.

CHUYÊN GIA:     PGS.TS ĐẶNG TÙNG HOA   

                  

Chức danh:      Trưởng khoa Quản lý nhà nước -Trường đào tạo quản lý - Bộ NN&PTNT

Lĩnh vực chuyên gia:    TRỔNG TRỌT – LÂM NGHIỆP

PGS.TS Đặng Tùng Hoa sẵn sàng tư vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến: Lâm nghiệp, quản lý rừng

PGS.TS Đặng Tùng Hoa là một trong các Cố vấn chuyên môn cho thông tin chuyên mục Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp và quản lý rừng trên hệ thống Cổng Nông dân, đồng thời hỗ trợ phát triển mạng lưới chuyên gia nông nghiệp cho Công ty CP công nghệ nông nghiệp Agritech.

Theo Cty CP CNNN agritech


Xem thêm