PGS. TS KIM VĂN VẠN - Chuyên gia Nuôi trồng thủy sản

2018-08-30 16:45:46

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

  •  Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn

o          trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

o          trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…

o          trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 

  • Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.
  • Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các vấn đề vướng mắc trong cuộc sống liên quan đến các Chính sách, Pháp luật nhà nước đã ban hành.

CHUYÊN GIA:      PGS.TS KIM VĂN VẠN  

Chức danh: Phó trưởng khoa Nuôi trông thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt nam, Chuyên viên Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

PGS.TS Kim Văn Vạn đang hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá trong hội nghị chuyển giao KHKT

Lĩnh vực chuyên gia: Nuôi trồng thủy sản

Chuyên gia PGS.TS Kim Văn Vạn sẵn sàng tư vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến:

1) Nuôi trồng thủy sản, môi trường nuôi thủy sản, bệnh thủy sản

2) Chuyển giao công nghệ nuôi thủy sản

3) Xử lý môi trường, bệnh thủy sản

Và chịu trách nhiệm Đào tạo Chuyển giao công nghệ về Nuôi trồng thủy sản. Đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực hành sản phẩm .

Theo Cty CP CNNN agritech


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia