Phát sốt mô hình nuôi tôm đạt năng suất kỷ lục 200 tấn/1ha

2020-11-30 14:48:29

Với mô hình nuôi tôm CPF-Combine người dân có thể thu 100 tấn thậm chí 200 tấn 1ha/1 năm. Nếu nuôi ở mức độ rất bình thường mỗi ha cũng đạt tới 70 tấn tôm 1 năm. Mô hình CPF-Combine có gì đặc biệt mà năng suất đạt kỷ lục như vậy?


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng