Phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018

2018-05-25 20:43:32

Vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2017 bệnh lùn sọc đen hại lúa tái bùng phát và gây thiệt hại nặng ở một số tỉnh phía Bắc, nhiều diện tích bị bệnh nặng không cho thu hoạch.

Trong vụ Đông Xuân 2018, bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến phát triển đòng tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Duơng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, ... đồng thời đã phát hiện nhiều mẫu rầy lưng trắng mang virus gây bệnh. Do vậy, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát thành dịch, gây hại nghiêm trọng trên lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018 là rất cao nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Để chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa hiệu quả, bảo vệ lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các ban ngành, cơ quan chuyên môn của địa phuơng tổ chức thực hiện các nội dung sau:

-  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 9556/CT-BNN-BVTV ngày 15/11/2017 về việc tăng cuờng công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở địa phuơng; áp dụng các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen theo quy trình, sổ tay hướng dẫn do Cục Bảo vệ thực vật ban hành;

- Tiếp tục theo dõi, điều tra phát hiện và đánh giá tỷ lệ bệnh lùn sọc đen trên lúa Đông Xuân 2018 từ nay đến cuối vụ để có phương án phòng chống bệnh cho vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018.

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống bẫy đèn để giám sát rầy lưng trắng và thu mẫu rầy vào đèn giám định virus.

- Hạn chế hoặc không đưa vào cơ cấu giống tại địa phương những giống lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen, giống nhiễm rầy nhất là vùng đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen nặng; tăng cường sử dụng các giống kháng, chống chịu hoặc ít nhiễm rầy lưng trắng.

- Đối với các vùng có áp lực bệnh cao như vụ trước bị hại nặng, vụ Đông Xuân 2018 đã xuất hiện triệu chứng bệnh hoặc giám định dương tính với bệnh lùn sọc đen cần tiến hành che phủ mạ bằng lưới mắt dầy để che chắn rầy, xử lý hạt giống và phun tiễn chân mạ trước khi cấy.

- Tiêu hủy toàn bộ ruộng mạ khi phát hiện mạ bị bệnh lùn sọc đen và gieo mạ khác thay thế.

- Khi phát hiện lúa bị bệnh, rầy lưng trắng nhiễm virus lùn sọc đen cần tổ chức khoanh vùng và áp dụng biện pháp phòng trừ rầy, tiêu hủy nguồn bệnh kịp thời.

2.  Giao Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục hướng dẫn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh tăng cường điều tra, phát hiện sớm rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen và chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ; hỗ trợ các địa phương giám định nhanh rầy mang virus gây bệnh lùn sọc đen, đồng thời phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát tình hình bệnh ở các tỉnh trọng điểm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc và các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để phối hợp chỉ đạo./.

BBT 

Theo khuyennongvn.gov.vn, 24/05/2018


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng