Quy trình để nông dân được chứng nhận VietGAP

2018-10-11 15:47:19

Quy trình để nông dân được chứng nhận VietGAP như sau:

- Nông dân làm đơn gửi xã, phòng Nông nghiệp huyện . Từ đây đơn sẽ được gửi lên Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn . Sở Nông nghiệp sẽ cử đoàn công tác lấy mẫu kiểm tra đất nước và chứng nhận an toàn thì nông dân sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp theo sẽ cần có 1 đơn vị hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ví dụ như Viện Bảo vệ Thực vật...các đơn vị có kỹ sư trồng trọt của Tỉnh

Cuối cùng cần có 1 đơn vị nhận giám sát và cấp giấy chứng nhận VietGAP do Bộ NN & PTNT chỉ định hoặc Chi Cục thuộc các Sở NNPTNT các tỉnh

Xem thêmHướng dẫn thủ tục để xin chứng nhận VietGAP cho sản phẩm mới nhất


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia