Sáng kiến tưới nước kiêm bón phân tự động cho cây của một nông dân

2019-07-05 12:07:01

Để cho vườn cây đạt năng suất cao, giảm chi phí, anh Phục ở Sóc Trăng đã sáng tạo ra máy phun nước và bón phân tự động.


Xem thêm