Sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ

2017-12-21 09:40:26

Việc sử dụng hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sẽ giúp thay thế lượng lớn phân bón hóa học nhập khẩu, giúp tiết kiệm được chi phí.

Hàng năm, ngành chăn nuôi thải ra khoảng 85 triệu tấn chất thải rắn, chỉ 20% trong số đó được tận dụng hiệu quả làm phân chuồng, khí sinh học hay nuôi cá. Với mục tiêu xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, một dự án đã nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ. Công nghệ này vừa giúp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp, vừa giúp cải thiện môi trường chăn nuôi, tăng sinh kế cho bà con nông dân.

Với máy ép tách phân, chất thải chăn nuôi không đưa thẳng vào hầm biogas mà được đưa qua màng lọc. Qua đây, phần nước sẽ đi vào hầm biogas. Còn phần chất rắn, sẽ được ép tạo thành phân bón hữu cơ. Nhờ đó nên giảm hẳn ô nhiễm của nước thải sau biogas. Không những vậy, trung bình mỗi tháng, trang trại ở Bắc Giang còn có thêm khoảng 25 triệu đồng từ việc bán phân hữu cơ.

Hiện nay Dự án LCasp đang tiến hành triển khai đặt máy ép phân, xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi toàn diện và chuỗi giá trị phân bón hữu cơ tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Phân bón hữu cơ là một trong những yếu tố quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Việc sử dụng hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sẽ giúp thay thế lượng lớn phân bón hóa học nhập khẩu, giúp tiết kiệm được chi phí, tạo thêm việc làm và thu nhập cho bà con nông dân.

Theo VTV  20/12/2017


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng