Tái đàn - đâu phải là chuyện dễ dàng!

2020-03-25 17:04:17

Hiện 97% số xã trên cả nước đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Đây cũng là thời điểm các tỉnh tăng tốc tái đàn. Thế nhưng công tác tái đàn đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn, đặc biệt mô hình tái đàn sinh học an toàn là kiến thức nhiều hộ nông dân chưa nắm được.

Tái đàn đã có những kết quả tích cực nhưng chưa đạt được như kỳ vọng. Tái đàn sau dịch, câu chuyện nào còn khó và những thay đổi nào cần có để tái đàn bền vững?