Tăng cường phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc

2018-03-01 09:24:40

Đầu năm 2018 đến nay, cơ quan thú y tiêm phòng 5.567 liều vắc-xin LMLM trên gia súc; 1.490 liều vắc-xin PRRS trên heo và 456.021 liều vắc-xin cúm gia cầm.

Nhằm bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi và chăn nuôi đạt hiệu quả, từ đầu năm 2018, tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc. Lũy kế từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan thú y tiêm phòng 5.567 liều vắc-xin LMLM trên gia súc; 1.490 liều vắc-xin PRRS trên heo và 456.021 liều vắc-xin cúm gia cầm.

Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh: Bệnh LMLM trên gia súc có tính chất lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Để ngăn ngừa bệnh LMLM trên gia súc xảy ra, người chăn nuôi và cơ quan thú y cần thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Đối với cơ quan thú y, cần tăng cường giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, khống chế nhanh, không để dịch lây lan rộng. Đặc biệt, đối với các địa phương có cơ sở giết mổ tập trung, có tổng đàn heo cao, cần chú ý bệnh LMLM; đối với các huyện vùng biên giới cần chú ý bệnh LMLM và tụ huyết trùng trên trâu, bò. Bên cạnh đó, cơ quan thú y phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc trên địa bàn; tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi, thực hành chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng cho vật nuôi.

Đối với người chăn nuôi, phải chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc; thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại định kỳ nhằm tiêu diệt mầm bệnh; báo cáo kịp thời cho cơ quan thú y khi nghi ngờ gia súc mắc bệnh LMLM, xử lý động vật mắc bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan./.

Lê Huỳnh

Theo báo Long An 27/02/2018


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia