Thanh Hóa: Giải tỏa nỗi lo mất mùa lúa Dự Hương 8

2020-06-09 10:59:31

Tại tỉnh Thanh Hóa, vào thời điểm lúa trổ bông, với đặc điểm sinh trưởng đã có tình trạng kén bông chỉ phát triển lá làm không ít nông dân lo lắng về năng suất Dự Hương 8. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch, lúa đạt và cho năng suất cao. 

Theo vtc16Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia