Thiên duyên tiền định - Đan Nguyên và Cát Lynh

2020-02-08 11:37:13

Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào 
Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào 
Phận nghèo chẳng ước cao 
Chỉ cần tình nghĩa với nhau 
Nếu ai tâm đầu ngõ lời làm nên giai ngẫu. 


Xem thêm

Cay đắng bờ môi

Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa. Một ngày chim rũ chiều mưa. ngậm ngùi xa cánh đồng xưaRa đi tôi nhớ thương người, nghẹn ngào cay đắng

VIỆT NAM ƠI! ĐÁNH BAY COVID

Là dự án âm nhạc cộng đồng đầu tiên nhận được sự bảo trợ chính thức từ Bộ Y Tế, MV là lời kêu gọi tinh thần đoàn kết chống dịch COVID-19 của cộng đồng


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng