Thử nghiệm mô hình sinh sản ếch giống Thái Lan

2017-11-17 14:25:31

Ngày 15/11, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thị xã Kiến Tường nghiệm thu đề tài “Thử nghiệm mô hình sinh sản ếch giống Thái Lan theo quy mô nông hộ tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An” do kỹ sư Hồ Thị Thúy Phượng làm chủ nhiệm và Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường (Long An) làm cơ quan chủ quản.

Ếch bố mẹ được tuyển chọn từ Trại giống thủy sản Cổ Lịch thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang

Mô hình sinh sản ếch giống thử nghiệm được thực hiện tại 3 hộ dân trên địa bàn 3 xã: Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp. Mỗi hộ xây dựng 2 bể nuôi ếch bố mẹ và 6 bể ươm, mỗi bể nuôi có diện tích 15m2. Ếch bố mẹ được tuyển chọn từ Trại giống thủy sản Cổ Lịch thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang, tổng số lượng ếch bố mẹ là 500 cá thể ếch đực và 450 cá thể ếch cái, có trọng lượng mỗi con từ 200 - 300 gam, mật độ nuôi là 5 con/m2, mực nước dao động 10 - 12 cm.

Sau thời gian nuôi vỗ 2 tháng, ếch bố mẹ được tiêm chất kích thích sinh sản rồi thả vào bể để đẻ trứng, tỷ lệ ếch đẻ trứng đạt 89%, trung bình mỗi cá thể ếch cái thu được trên 1.700 trứng. Trứng sau đó được ấp thành nòng nọc ươm trong bể với mật độ 700 con nòng nọc/m2, sau 25 ngày phát triển thành ếch con, sau 45 ngày ếch con đạt trọng lượng từ 13,5 đến 18,5 gam/1con, tỷ lệ sống từ 30 – 40%. Giá bán ếch giống tại địa phương từ 600 – 700 đồng/con. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mỗi hộ đạt gần 5 triệu đồng/90m2/vụ.

Qua kết quả nuôi thử nghiệm cho thấy mô hình sinh sản giống ếch Thái Lan theo quy mô nông hộ góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất và phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thị xã Kiến Tường đánh giá đề tài đạt yêu cầu./.

(Theo Báo Long An, 15/11/2017)


Xem thêm

Nuôi ruồi lính đen giàu to

Ruồi lính đen là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng trong chăn nuôi và xử lý rác thải nên đầu ra vô cùng thuận lợi