Kết quả tìm kiếm:

Bài viết có chứa từ khóa: kiến vàng

SB-Lợi ích của kiến vàng với vườn cây ăn trái

08/07/2019 16:10

Kiến vàng được xem là loài thiên địch lợi hại. Các bệnh thường gặp trên cây cam quít như: Greening, sâu vẽ bùa, bệnh do các loài dịch hại bọ xít...


SB-Diệt sâu hồng không cần bao trái

21/12/2017 11:29

Xịt nước trực tiếp với công suất mạnh lên trái bưởi, làm trôi trứng sâu hồng bám trên trái xuống đất, kiến vàng sẽ ăn trứng của sâu hồngChuyên trang Tra cứu dữ liệu hỏi đáp
Hỏi đáp có chứa từ khóa: kiến vàng

Xin hỏi cách phòng, trừ kiến hại thanh long?

05/06/2020 23:32

Cây thanh long mới trồng, lên mầm có nhiều kiến. Xin hỏi cách khắc phục? Thời điểm nào thì phun được thuốc kích thích ra rễ cho cây thanh long và nên phun thuốc gì?


Mẹo đuổi kiến vàng cắn ngọn thanh long

27/12/2019 16:40

Cây thanh long mới trồng, lên mầm có nhiều kiến. Xin hỏi cách khắc phục? Thời điểm nào thì phun được thuốc kích thích ra rễ cho cây thanh long và nên phun thuốc gì?