Home Thống kê - Dự báo Báo cáo, thống kê Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Ngày 27/9/2010, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

Theo Quyết định, việc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 (viết tắt là Tổng điều tra) sẽ được thực hiện vào ngày 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo Tổng điều tra sẽ tập trung vào 3 nội dung:

1. Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sẽ điều tra số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô, năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; tác động của sản xuất tới môi trường; phát triển kinh tế trang trại; vai trò của phụ nữ,... trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.
2. Thực trạng nông thôn, tập trung điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn cũng như thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.
3. Thông tin về cư dân nông thôn, điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 7 năm 2011. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2011. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2012. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê): Chủ trì hoàn thiện phương án Tổng điều tra; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự toán kinh phí Tổng điều tra trình Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn thiện phương án Tổng điều tra.

Để thống nhất chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra sẽ được thành lập ở cấp Trung ương và địa phương. Cụ thể như sau:

- BCĐ Tổng điều tra Trung ương có nhiệm vụ xây dựng phương án Tổng điều tra trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt; tổ chức điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra. Tổ chức chỉ đạo Tổng điều tra theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án Tổng điều tra.
- Ở địa phương, thành lập BCĐ Tổng điều tra ở cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), và cấp xã (xã, phường, thị trấn) có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương mình. Đối với các quận, thành phố trực thuộc tỉnh và các phường, thị trấn, chỉ thành lập BCĐ Tổng điều tra đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ trên địa bàn của từng đơn vị. Các quận, thành phố trực thuộc tỉnh, phường và thị trấn không thành lập BCĐ thì do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận, thành phố, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo; phòng thống kê, cán bộ thống kê làm nhiệm vụ thường trực.

Được biết, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được Tổng cục Thống kê tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi cả nước. Cuộc Tổng điều tra gần đây nhất được tiến hành vào năm 2006 và trước đó là vào năm 2001.

Thanh Thuý - TTKNQG (15/11/2010)

 

Tìm kiếm

Thông tin thời tiết

7 tỉnh/Thành Nhiệt độ Độ ẩm
Sơn La
30 độ C
69%
Hải Phòng
32 độ C 74%
Hà Nội 30 độ C 70%
Vinh 33 độ C 70%
Đà Nẵng  32 độ C
62%  
Nha Trang
31 độ C
73 %
Pleiku 30 độ C 60%
TP Hồ Chí Minh 33 độ C

63%

Giá cả thị trường

Mấy ngày qua, các chợ đầu mối, các siêu thị trên địa bàn TP. Bạc Liêu trưng bày, bán các mặt hàng bánh, kẹo, mứt cho Tết Nguyên đán 2012. Các loại bánh mứt như: mứt hạt sen, mứt gừng, mứt bí, mứt me, hạt dưa giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg (tùy loại). Bên cạnh đó, các loại bánh quy hộp giấy và hộp thiếc (loại 300 - 700g) giá từ 39.000 - 150.000 đồng/hộp.

Liên kết

VỚI CÁC ĐỐI TÁC:

loogoVnDG_V_E

banner_BoNNPTNT_1

bannerTTKNong_1