Home Thống kê - Dự báo Báo cáo, thống kê BÁO CÁO Tổng kết công tác tư pháp năm 2011; nhiệm vụ công tác năm 2012 của Ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO Tổng kết công tác tư pháp năm 2011; nhiệm vụ công tác năm 2012 của Ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng

Năm 2011 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; năm thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề "Đô thị và đảm bảo an sinh xã hội " và cũng là năm tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính bước sang giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chung, cùng với những thuận lợi và khó khăn của Ngành Tư pháp cả nước, Ngành Tư pháp Hải Phòng tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ngành; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ngành Tư pháp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan.
Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Năm 2011, Ngành Tư pháp Hải Phòng đã triển khai và thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị được Bộ Tư pháp và Thành phố giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam và thành phố Hải Phòng.
Sở Tư pháp Hải Phòng báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2011 như sau:

Phần thứ nhất:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011

1- Công tác quản lý xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
1.1- Công tác xây dựng và thi hành pháp luật:
- Sở đã phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2011.
- Chủ trì soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 2553/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tổng kết báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin tin học - Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố phục vụ công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.
- Thẩm định 44 dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Sở đã thực hiện thẩm định đối với 09 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố trình; 30 dự thảo Quyết định, 01 dự thảo Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân thành phố. Qua công tác thẩm định, đã đề xuất và được Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận chưa ban hành đối với 02 văn bản, đề nghị chỉnh lý thẩm định lần 2 đối với 05 Dự thảo; đặc biệt có 02 Dự thảo phải thẩm định lần 3.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, Sở Tư pháp đã chủ động trao đổi trực tiếp, tổ chức hội thảo đối với các cơ quan yêu cầu thẩm định và các cơ quan có liên quan; lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản nên các ý kiến thẩm định đều có chất lượng cao. Báo cáo thẩm định đảm bảo tiến độ về thời gian, các đề xuất nêu trong Báo cáo thẩm định đều được Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận và chỉ đạo các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.
- Hướng dẫn cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính đối với 02 Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố có quy định về thủ tục hành chính.
- Tham gia ý kiến xây dựng 08 Dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương soạn thảo gồm: 05 Dự án Luật, 02 Dự thảo Nghị định và 01 Dự thảo Thông tư liên tịch. Các ý kiến tham gia của Sở Tư pháp đã đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian, có nhiều ý kiến tham gia được các cơ quan soạn thảo tiếp thu.
- Phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tham gia ý kiến và hướng dẫn soạn thảo đối với 10 Dự thảo Quyết định, 03 Dự thảo Chỉ thị, 03 Đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.
xem tiếp

Theo báo Hải Phòng,(02/11/2011)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Thông tin thời tiết

7 tỉnh/Thành Nhiệt độ Độ ẩm
Sơn La
30 độ C
69%
Hải Phòng
32 độ C 74%
Hà Nội 30 độ C 70%
Vinh 33 độ C 70%
Đà Nẵng  32 độ C
62%  
Nha Trang
31 độ C
73 %
Pleiku 30 độ C 60%
TP Hồ Chí Minh 33 độ C

63%

Giá cả thị trường

Mấy ngày qua, các chợ đầu mối, các siêu thị trên địa bàn TP. Bạc Liêu trưng bày, bán các mặt hàng bánh, kẹo, mứt cho Tết Nguyên đán 2012. Các loại bánh mứt như: mứt hạt sen, mứt gừng, mứt bí, mứt me, hạt dưa giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg (tùy loại). Bên cạnh đó, các loại bánh quy hộp giấy và hộp thiếc (loại 300 - 700g) giá từ 39.000 - 150.000 đồng/hộp.

Liên kết

VỚI CÁC ĐỐI TÁC:

loogoVnDG_V_E

banner_BoNNPTNT_1

bannerTTKNong_1