Tổng hợp những sáng chế tuyệt vời của nông dân Việt Nam

2020-02-26 12:06:44

Máy cấy lúa chạy bằng điện, xe cẩu làm từ ba gác, máy cày đa địa hình... là những sáng chế độc đáo của nông dân trong năm 2019.Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia