Tổng hợp những sáng chế tuyệt vời của nông dân Việt Nam

2020-02-26 12:06:44

Máy cấy lúa chạy bằng điện, xe cẩu làm từ ba gác, máy cày đa địa hình... là những sáng chế độc đáo của nông dân trong năm 2019.