Tổng hợp những thiết bị cảm biến quan trọng trong trồng trọt

2020-11-12 17:41:08

Áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là cảm biến trong việc phát triển nông nghiệp đã mang lại những hiệu quả hết sức to lớn.

Với quy mô nhà kính hay nông trại rộng, sử dụng cảm biến mang lại rất nhiều lợi ích. Thông qua điện thoại thông minh, thiết bị cảm biến sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến số điện thoại của bà con khi các thông số như nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, độ pH,…  vượt ngưỡng cho phép. Như vậy, bà con có thể giám sát được một cách chính xác, kịp thời có giải pháp xử lý giúp tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.
Sau đây, Cổng Nông Dân sẽ tổng hợp những thiết bị cảm biến quan trọng trong trồng trọt, giúp tăng năng suất cây trồng.

Cảm biến CO2

Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

 Cảm biến nồng độ dinh dưỡng 

Cảm biến theo dõi cây trồng

Cảm biến pH dung dịch

NextFarm SmartFarm - công nghệ để tăng sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam

Lưu ý: Bà con nhấn vào tên các thiết bị cảm biến để xem thông tin chi tiết

Cổng Nông Dân


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng