Trung Quốc, Philippines tăng mua gạo Việt Nam đẩy giá lúa gạo tăng

2022-05-21 09:25:22

 

Trung Quốc, Philippines tăng mua gạo Việt Nam
Trong tháng 4, xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh trở ại 79% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3, với 243.398 tấn, tương đương 111,1 triệu USD. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tháng trong tháng 4 tiếp tục tăng 23% về lượng và tăng 28,7% kim ngạch so với tháng 3 với 118.491 tấn, tương đương 64,4 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 555.769 tấn gạo, tương đương 276 triệu USD, tăng 5% cả về lượng và kim ngạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu giảm cả về lượng, kim ngạch với mức giảm tương ứng 28,9%, 35% và 8,5%.

Trong tháng 4, xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh trở lại 79% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3, với 243.398 tấn, tương đương 111,1 triệu USD.
Xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Trung Quốc tháng trong tháng 4 tiếp tục tăng 23% về lượng và tăng 28,7% kim ngạch so với tháng 3 với 118.491 tấn, tương đương 64,4 triệu USD.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu ở mức 2,1 triệu tấn, tương đương gần 1 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng, nhưng giảm 6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ mặt hàng này của Việt Nam, chiếm 44,4% trong tổng lượng và chiếm 41,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, với 915.534 tấn, tương đương 422,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo bán sang Philippines tăng 27,9% về lượng, tăng 10,7% về kim ngạch.
Trung Quốc xếp thứ hai, chiếm trên 14,4% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch, với 296.941 tấn, tương đương 155,39 triệu USD.
Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ ba với 212.604 tấn, tương đương 90,8 triệu USD, tăng mạnh 65% về lượng và tăng 40,4% kim ngạch nhưng giảm 14,9% về giá so với cùng kỳ. Bờ Biển Ngà chiếm 10,3% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Lượng gạo sang các thị trường FTA RCEP ở mức 1,4 triệu tấn, tương đương 661,6 triệu USD, tăng 10% về lượng nhưng giảm 1,2% kim ngạch. 
Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 157.509 tấn, tương đương 78,5 triệu USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 12,5% kim ngạch.

Theo ndh.com, ngày 19/05/2022


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia